Чланци који садрже tag '2016'
Архива мјесечних саопштења статистике дистрибутивне трговине
        ТРГОВИНА НА МАЛО     2021.                         више

БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2021.
          Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког завода за више

БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2021. - ДРУГО, ИЗМИЈЕЊЕНО ИЗДАЊЕ
       У овом Билтену, подаци су обрађени и публиковани према мјесту сталног становања, у складу са дефиницијом међународних препорука. У првом дијелу Билтена налазе се основни подаци и њима одговарајући аналитички показатељи природног кретања становништва за више

претходна страна 2 од 266 сљедећа