Чланци који садрже tag '2016'
Мјесечни статистички преглед, 2008 - 2020.
        2020.                                 више

Процјене становништва, 2013 - 2019.
            Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. до више

БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2015/2016. до 2019/2020 године.   Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  више

претходна страна 2 од 259 сљедећа