Чланци који садрже tag 'републике'
Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, IV тромјесечје 2020.
            Количина робе превезене у четвртом тромјесечју 2020. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 1,4%. У истом периоду, пређени пут теретних више

Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), јануар 2021. (претходни подаци), исправљено саопштење
          У јануару 2021. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 542 611 000 КМ, од чега се на извоз односило 261 565 000 више

Анкета о радној снази, треће тромјесечје 2020.
            Републички завод за статистику Републике Српске од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020). Анкета се спроводила од 2006. до више

страна 1 од 312 сљедећа