Чланци који садрже tag 'републике'
Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2021.
          Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2021. години износио је 21,7%. Код примитакa у социјалној заштити у 2021. години, преовладавају социјални више

Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској, децембар 2022.
            Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више више

Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), децембар 2022. (претходни подаци)
            У периоду јануар - децембар 2022. године обим робне размјене Републике Српске са иностранством износио је 12 611 793 000 КМ, од чега се на више

претходна страна 2 од 398 сљедећа