Чланци који садрже tag 'републике'
Анкета о потрошњи домаћинстава
    Републички завод за статистику Републике Српске, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику од првог априла 2021. године спроводиће пету по реду Анкету о потрошњи домаћинстава.   Ријеч је о изуетно важној анкети, која више

Анкета о радној снази, четврто тромјесечје 2020.
            Републички завод за статистику Републике Српске од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020).   Анкета се спроводила од више

Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – шести талас
    Републички завод за статистику Републике Српске ће од 30. марта 2021. године спроводити шести талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка. Анкетирање на територији Републике Српске вршиће овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за више

претходна страна 2 од 320 сљедећа