Статистички годишњак

 

 

 

 

 

 

Статистички годишњак је најважнија и најобухватнија публикација Републичког завода за статистику, која садржи основне податке за Републику Српску. 

 

Свако поглавље садржи методолошка објашњења, статистичке податке приказане у табелама у виду статистичких серија према изабраним обиљежјима и графиконе са приказом статистичких података према изабраним дијаграмима.

 

Списак публикација које Републички завод за статистику објављује у току календарске године, можете наћи у Календару публиковања.