Извјештаји о квалитету

 

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина и остале услуге

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Информационо друштво

Култура и умјетност

Наука, технологија и иновације

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Потрошња и услови живота

Правосуђе

Саобраћај

Социјална заштита

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Тржиште рада (радна снага, плате и запосленост)

Туризам

Цијене

Шумарство

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Извјештај о квалитету - Грађевински радови на објекту, 2022.

Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2023.

Извјештај о квалитету - Тромјесечни извјештај грађевинарства, 2022. 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ  

 

Извјештај о квалитету - Дистрибутивна трговина, 2022.

Извјештај о квалитету - Мјесечно истраживање трговине на мало, 2021.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње електричне енергије, 2022.

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње нафте и деривата нафте, 2022.

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње топлотне енергије, 2022.

Извјештај о квалитету - Статистика производње и потрошње угља, 2022.

Извјештај о квалитету - Статистика снабдијевања природним гасом, 2022.

Извјештај о квалитету - Статистика трговине енергентима, 2022.

Извјештај о квалитету - Статистика утрошка енергије и горива у индустрији, 2022.

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавном водоводу, 2022.

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о јавној канализацији, 2022.

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о коришћењу и заштити вода од загађивања, 2022.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о инвестицијама, 2022.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај индустрије PRODCOM, 2022.

Извјештај о квалитету - Мјесечни извјештај индустрије, 2023.

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 

Извјештај о квалитету - Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2023. 

Извјештај о квалитету - Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у  предузећима, 2022. 

 

 

 КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ 

 

Извјештај о квалитету - Култура и умјетност, 2014.

 

 

 НАУКА, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ 

 

Извјештај о квалитету - Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2017-2018.

Извјештај о квалитету - Истраживање и развој, 2017.

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 

Извјештај о квалитету - Основно образовање, 2020/2021.  

Извјештај о квалитету - Предшколско образовање, 2020/2021.  

Извјештај о квалитету -  Средње образовање, 2020/2021.  

Извјештај о квалитету - Наставници и сарадници на високошколским установама, 2017/2018. 

Извјештај о квалитету -Уписани студенти на први циклус студија, школска година 2017/2018. 

Извјештај о квалитету - Уписани на докторске студије/студије III циклуса 2022/2023; Доктори наука, 2022. 

Извјештај о квалитету - Уписани на мастер и специјалистичке студије, 2021/2022; Магистри наука, мастери и специјалисти, 2022. 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

Извјештај о квалитету - Активност инкубаторских станица, 2023.

Извјештај о квалитету - Годишњи извјештај о прикупљању млијека и производњи млијечних производа, 2023.

Извјештај о квалитету - Истраживање о клању стоке у кланицама, 2023.

Извјештај о квалитету - Истраживање о сточарству, 2019.

Извјештај о квалитету - Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2023.  

Извјештај о квалитету - Статистика биљне производње, 2019.

Извјештај о квалитету - Статистика цијена пољопривредних производа, 2022.

Извјештај о квалитету - Структура инкубаторских станица, 2023.

 

 

ПОТРОШЊА И УСЛОВИ ЖИВОТА

 

Извјештај о квалитету - Анкета о потрошњи домаћинства, 2011.

 

 

ПРАВОСУЂЕ

 

Извјештај о квалитету - Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2022.

Извјештај о квалитету - Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2022.

 

 

САОБРАЋАЈ

 

Извјештај о квалитету - Друмски саобраћај, 2017.

 

 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

Извјештај о квалитету - Eвропски систем интегрисане статистике социјалне заштите, 2022.

Извјештај о квалитету - Социјална заштита, 2022.

 

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

Извјештај о квалитету - Трговина робом са иностранством, 2022.

 

 

СТАНОВНИШТВО

 

Извјештај о квалитету -  Рођени и умрли, 2022. 

Извјештај о квалитету - Склопљени и разведени бракови, 2022.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

Извјештај о квалитету - Структурне пословне статистике (анекси I - IV), 2021.

 

 

ТРЖИШТЕ РАДА

 

Извјештај о квалитету - Статистика плата запослених, 2020.

Извјештај о квалитету - Анкета о радној снази, 2020.

Извјештај о квалитету - Трошкови рада, 2016.

 

 ТУРИЗАМ

 

Извјештај о квалитету - Статистика смјештаја у туризму, 2017.

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

Извјештај о квалитету - Индекси потрошачких цијена, 2019.

Извјештај о квалитету - Индекс цијена произвођача индустријских производа, 2017.

 

 

  ШУМАРСТВО

 

Извјештај о квалитету - Годишња статистика шумарства, 2019.

Извјештај о квалитету - Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2020.