Билтени основног образовања

 

 

 

Подаци су резултат редовне статистичке активности из области основног образовања.

 

Билтени основног образовања садрже податке о редовним основним школама као и  основним школама за дјецу са посебним потребама на крају и почетку школске године. Серије за Републику Српску обухватају пет година.

 

БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
     више
 
БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.
      више
 
БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018.
          У овом Билтену, Републички завод за статистику објављује податке о основном образовању, основном образовању дјеце са посебним потребама, основном музичком и балетском образовању као и основном образовању одраслих на почетку школске године.   Билтен се више
 
страна 1 од 7 сљедећа