Билтени основног образовања

 

 

 

Подаци су резултат редовне статистичке активности из области основног образовања.

 

Билтени основног образовања садрже податке о редовним основним школама као и  основним школама за дјецу са посебним потребама на крају и почетку школске године. Серије за Републику Српску обухватају пет година.