Социјална заштита

БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2018.
            У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2013-2017. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег више
 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, билтен број 15
          У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2012-2016. годинe. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања више
 
Социјална заштита, билтен број 14 (друго, измијењено издање)
        више
 
претходна страна 2 од 7 сљедећа