Национални рачуни

 

 

Билтен националних рачуна садржи податке о бруто домаћем производу за ниво укупне економије, бруто додатој вриједности по областима Класификације дјелатности засноване на NACE Rev. 2 као и приказ  рачуна производње и рачуна формирања дохотка.

 

БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2019.
     више
 
БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2018.
     више
 
НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, билтен број 10
          Билтен „Национални рачуни" је публикација Републичког завода за статистику која садржи податке о бруто домаћем производу као најважнијем макроекономском агрегату за ниво укупне економије, о бруто додатој вриједности по више
 
страна 1 од 4 сљедећа