БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.

 

   

Билтен (pdf)

Табеле (xlsx)

 

 

У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од радне 2018/2019. до радне 2022/2023. године.

 

Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области предшколског образовања.

 

Билтен садржи неколико поглавља у којима се дају подаци о боравку дјеце и њиховом васпитању и образовању до поласка у школу.