Годишња саопштења структурних пословних статистика

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОСЛОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА 

     

ОСНОВНИ СТРУКТУРНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СТРАНИХ ПОДРУЖНИЦА 

                   
             
2021.          2021.       

2020.

      

 

2020.

    

2019.           2019.     
2018.         2018.     
2017.         2017.      
2016.         2016.     
2015.         2015.      
2014.         2014.      
2013.        2013.     
2012.        2012.      
2011.             
2010.