Годишња саопштења статистике животне средине

 

 

 

 2019.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Трошкови за заштиту животне средине

 

 

 2018.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Отпад из производних дјелатности

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Трошкови за заштиту животне средине 

   Емисије гасова са ефектом стаклене баште

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште (серија података 2002-2018.)

 

 2017.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Трошкови за заштиту животне средине 

   Емисије гасова са ефектом стаклене баште

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште (серија података 2002-2017.) 2016.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Отпад из производних дјелатности

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Трошкови за заштиту животне средине 

   Емисије гасова са ефектом стаклене баште

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште (серија података 2002-2016.) 2015.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Емисије гасова са ефектом стаклене баште

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште (серија података 2002-2015.)

 

 2014.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Отпад из производних дјелатности (исправљено саопштење)

   Емисија гасова са ефектом стаклене баште

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште (серија података 2002-2014.)

 

Републички завод за статистику објављује исправку саопштења "Отпад из производних дјелатности" за 2014. годину. До исправке је дошло усљед корекције серије података за период 2008-2014. година од стране извјештајне јединице чија је претежна дјелатност регистрована у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација. Корекцијом података, између осталог, промијењен је статус „отпада од сагоријевања" из опасног у неопасни. Чланом 8. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03) утврђена је обавеза извјештајне јединице да Заводу у одређеном року и без накнаде обезбиједи потпуне и тачне податке о појавама које су на основу овог Закона утврђене као потребне за производњу статистике.

 

 2013.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Емисија гасова са ефектом стаклене баште

 

 2012.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Отпад из производних дјелатности (исправљено саопштење)

   Емисија гасова са ефектом стаклене баште

 

Републички завод за статистику објављује исправку саопштења "Отпад из производних дјелатности" за 2012. годину. До исправке је дошло усљед корекције серије података за период 2008-2014. година од стране извјештајне јединице чија је претежна дјелатност регистрована у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација. Корекцијом података, између осталог, промијењен је статус „отпада од сагоријевања" из опасног у неопасни. Чланом 8. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03) утврђена је обавеза извјештајне јединице да Заводу у одређеном року и без накнаде обезбиједи потпуне и тачне податке о појавама које су на основу овог Закона утврђене као потребне за производњу статистике.

 

 2011.                                                                         

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

 

 2010.                                                                                   

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Отпад из производних дјелатности (исправљено саопштење)

 

Републички завод за статистику објављује исправку саопштења "Отпад из производних дјелатности" за 2010. годину. До исправке је дошло усљед корекције серије података за период 2008-2014. година од стране извјештајне јединице чија је претежна дјелатност регистрована у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом. Корекцијом података, између осталог, промијењен је статус „отпада од сагоријевања" из опасног у неопасни. Чланом 8. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03) утврђена је обавеза извјештајне јединице да Заводу у одређеном року и без накнаде обезбиједи потпуне и тачне податке о појавама које су на основу овог Закона утврђене као потребне за производњу статистике. 2009.                                                                                  

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Отпад из производних дјелатности (исправљено саопштење)

 

Републички завод за статистику објављује исправку саопштења "Отпад из производних дјелатности" за 2009. годину. До исправке је дошло усљед корекције серије података за период 2008-2014. година од стране извјештајне јединице чија је претежна дјелатност регистрована у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом. Корекцијом података, између осталог, промијењен је статус „отпада од сагоријевања" из опасног у неопасни. Чланом 8. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03) утврђена је обавеза извјештајне јединице да Заводу у одређеном року и без накнаде обезбиједи потпуне и тачне податке о појавама које су на основу овог Закона утврђене као потребне за производњу статистике.

 

 2008.                                                                              

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

   Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији

   Отпад из производних дјелатности (исправљено саопштење)

 

Републички завод за статистику објављује исправку саопштења "Отпад из производних дјелатности" за 2008. годину. До исправке је дошло усљед корекције серије података за период 2008-2014. година од стране извјештајне јединице чија је претежна дјелатност регистрована у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом. Корекцијом података, између осталог, промијењен је статус „отпада од сагоријевања" из опасног у неопасни. Чланом 8. Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 85/03) утврђена је обавеза извјештајне јединице да Заводу у одређеном року и без накнаде обезбиједи потпуне и тачне податке о појавама које су на основу овог Закона утврђене као потребне за производњу статистике.

 

 2007.                                                                    

 

   Јавни водовод

   Јавна канализација

   Произведени, прикупљени и одложени отпад

 

 2006.                                                                          

 

  Јавни водовод

  Јавна канализација

 

 2005.                                                                            

 

  Јавни водовод

  Јавна канализација