Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Здравствени радници

 

Здравствени радници су особе које имају образовање стечено на медицинском, стоматолошком и фармацеутском факултету те на вишим и средњим школама здравственог усмјерења.

Статистичка област:
Здравство