Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Домови за пензионере и друга одрасла лица

 

Домови за пензионере и друга одрасла лица својим корисницима обезбјеђују становање, исхрану, његу, здравствену заштиту, културно-забавне, рекреативне, окупационе и друге активности, услуге социјалног рада и друге услуге зависно од потреба, способности и интересовања корисника.

Статистичка област:
Социјална заштита