Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Домови за дјецу и омладину

 

Домови за дјецу и омладину пружају услуге збрињавања, здравствене заштите, васпитања и помоћи у образовању и оспособљавању за рад дјеце без родитељског старања, као и дјеце чији је развој угрожен породичним приликама, све до успостављања услова за повратак дјетета у властиту породицу или збрињавања у усвојилачкој или другој породици, односно до оспособљавања за самосталан живот.

Статистичка област:
Социјална заштита