Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Геономенклатура ЕУ ИСО

 

Груписање земаља извршено је према Геономенклатури ЕУ ИСО алфа нумеричком систему класификације земаља.

Статистичка област:
Спољна трговина