Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Главни колектор

 

Главни колектор је сабирни канал који одводи отпадне воде из једног дијела или цијелог насеља до уређаја за пречишћавање воде или водопријемника.

Статистичка област:
Животна средина