Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Широкопојасни приступ интернету

 

Широкопојасни приступ интернету (Broadband): Начин повезивања на Интернет који омогућује велике брзине преноса података и представља комуникациони систем чији носилац (нпр. оптички кабл) преноси умножене податке истовремено док су појединачни подаци модулисани на посебним фреквенцијама.

Статистичка област:
Информационо друштво