Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Шумарска предузећа

 

Шумарска предузећа су предузећа којима су шуме повјерене на управљање и газдовање те предузећа која врше услуге искоришћавања шума.

Статистичка област:
Шумарство