Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Чишћење

 

Чишћење је мјера његе, којом се из шуме уклањају сва стабла која у њој не треба да остану из било ког разлога, изузимајући она која условљавају прореду.

Статистичка област:
Шумарство