Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Чисте састојине

 

Чисте састојине су састојине чији састав чини преко 90% једна врста дрвета.

Статистичка област:
Шумарство