Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Уписани студент

 

Уписани студент је свако лице уписано на високошколску установу, чији је циљ стицање, развијање и преношење знања и способности посредством наставе и научноистраживачког рада и на тај начин доприношење развоју појединца и друштва.

Статистичка област:
Образовање