Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Универзитет

 

Назив универзитет односи се на висошколску установу која нуди студиј у најмање пет студијских група из најмање три научне области и академске степене сва три циклуса. Универзитет има организационе јединице као што су факултети, академије или научни институти.

Статистичка област:
Образовање