Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Укупни издаци за истраживање и развој

 

Укупни издаци за истраживање и развој, који обухватају сва финансијска средства потрошена за истраживање и развој, чине текући издаци (трошкови) и инвестициони издаци.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације