Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Умрла особа

 

Умрла особа је свака живорођена особа код које је наступио трајни престанак свих виталних функција.

Статистичка област:
Становништво