Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Тржишна производња

 

Тржишна производња представља производњу добара и услуга који су продати или ће бити продати на тржишту по економски значајним цијенама. Цијене су економски значајне када имају значајан утицај на количину коју су произвођачи вољни да понуде и на количину коју купци желе да купе.

Статистичка област:
Национални рачуни