Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

3Д штампање

 

Адитивна производња (Additive Layer Manufacturing) и 3Д штампање су еквиваленти термини за исти процес. 3Д штампањe је процес путем ког се гради тродимензионални објект из рачунарског модела дизајна, обично узастопним додавањем материјала слој по слој, због чега се назива и адитивном производњом.

Статистичка област:
Информационо друштво