Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Туристичко мјесто

 

Туристичким мјестом се сматра оно које испуњава сљедеће основне услове:

-    атрактивне (природне љепоте, љековити извори, културно-историјски споменици, разне културне, забавне и спортске приредбе итд.),

-    комуникативне (могућност приступа, саобраћајне везе и сл.),

-    рецептивне (објекти за смјештај и уз њих потребни пратећи објекти за пружање разних услуга - трговинских, занатских, ПТТ услуга и сл., као и паркови, купалишта, шеталишта и др.).

Статистичка област:
Туризам