Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Туризам

 

Туризам представља активност лица која путују у мјеста изван свог уобичајеног мјеста боравка и бораве у њима најдуже до годину дана без прекида, а ради одмора, послова и из других разлога који се не односе на обављање неке активности које плаћа мјесто посјете.

Статистичка област:
Туризам