Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Тонски километар

 

Тонски километар је јединица мјере која представља превоз једне тоне робе на растојању од једног километра.

Статистичка област:
Саобраћај и везе