Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Третиране воде

 

Третиране воде су отпадне воде које су прошле процес примарног,  секундарног и/или терцијарног третирања у циљу задовољења еколошких стандарда прије испуштања, односно задовољења одређених норми квалитета за воду која је намијењена поновној употреби.  

Статистичка област:
Животна средина