Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Техничко особље

 

Техничко особље су запослени који обављају технички дио истраживачко-развојног задатка, под надзором истраживача. Степен образовања је у правилу средњи, али може бити и виша и висока школа; у зависности од стандардизације техничких задатака.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације