Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Потрошња фиксног капитала

 

Потрошња фиксног капитала представља обрачунату вриједност искоришћених сталних средстава у току једног обрачунског периода. 

Статистичка област:
Национални рачуни