Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пољопривредно газдинство

 

Пољопривредно газдинство је технички и економски самостална производна јединица која има  јединствено  управљање  и  на  којој  привредно  друштво,  земљорадничка  задруга,  установа  или  друго  правно  лице,  предузетник  или  породично  пољопривредно  газдинство  обавља  пољопривредну  производњу  као  примарну или секундарну делатност.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство