Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Производња за властиту финалну употребу

 

Производња за властиту финалну употребу састоји се од добара и услуга које су задржане за властиту финалну  употребу од стране оних који су их и произвели. 

Статистичка област:
Национални рачуни