Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Подаци о извозу и увозу роба и услуга

 

Подаци о извозу и увозу роба и услуга заснивају се на статистици спољне трговине, Платном билансу Централне банке Босне и Херцеговине, а укључују и процјене међуентитетског промета.

 

Статистичка област:
Национални рачуни