Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Поновне посјете

 

Поновне посјете су све остале посјете у вези са тим обољењем, стањем или повредом до коначног исхода.

Статистичка област:
Здравство