Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Просјечна цијена произвођача

 

Просјечна цијена произвођача обухвата просјечну вриједност по јединици мјере у коју су укључени порези (осим ПДВ-а), а субвенције, премије и регреси су искључени.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство