Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Продаја

 

Продаја производа пољопривреде и рибарства обухвата производе из властите производње правних лица и дијелова правних лица.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство