Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Површине неподесне за пошумљавање

 

Површине неподесне за пошумљавање су шуме неподесне за пошумљавање, крш и голети неподесни за пошумљавање, сталне шумске чистине, шумске комуникације, далеководи и остале непродуктивне површине у шумарском погледу које се налазе у шуми.

Статистичка област:
Шумарство