Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Попуњавање састојине

 

Попуњавање састојине обухвата пошумљавање мањих празнина у шумама врстама дрвећа из којих је састојина састављена.Попуњавање састојине не треба мијешати са пошумљавањем голина у шуми, јер се у првом случају ради о попуњавању празних мјеста угинулих стабала или на било који начин уклоњених, а у другом случају о пошумљавању голог земљишта у шуми, на коме нема више никаквих свјежих трагова изумрлог и несталог дрвећа.

Статистичка област:
Шумарство