Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Произведени шумски сортименти

 

Под произведеним шумским сортиментима исказана је цјелокупна производња сортимената у државним шумама.

Статистичка област:
Шумарство