Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Посјечено дрво изван шуме

 

Посјечено дрво изван шуме обухвата дрвну масу посјечених стабала на површини мањој од 5 ари, као и посјечена стабла у дрворедима, воћњацима, њивама, ливадама, пашњацима и др.

Статистичка област:
Шумарство