Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Платни промет

 

Платни промет се односи на уплате по поштанским уплатницама, уплате и исплате по жиро и текућим рачунима, по штедним књижицама поштанске штедионице и пословних банака и исплате по иностраним штедним књижицама.

Статистичка област:
Саобраћај и везе