Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Превоз путника

 

Превоз путника у саобраћају исказује се бројем превезених путника и путничких километара.

Статистичка област:
Саобраћај и везе