Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Путник

 

Путник је свако лице које је набавило возну карту или одговарајућу возну исправу и ушло у аутобус са циљем да се превезе до мјеста опредјељења.

Статистичка област:
Саобраћај и везе