Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Превоз

 

Под појмом превоз у саобраћају подразумијевамо превоз путника и робе од мјеста укрцаја до мјеста искрцаја, односно од мјеста утовара до мјеста истовара. 

 

Статистичка област:
Саобраћај и везе