Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Произведена количина конзумне рибе

 

Под произведеном количином конзумне рибе сматрају се количине рибе које су изловљене и реализоване на тржишту током извјештајне године. Овдје се не исказује тежина (прираст) постигнута током извјештајне године која није продата на тржишту, већ пребачена у зимовник.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство