Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Површина рибњака у експлоатацији

 

Површина рибњака у експлоатацији представља продуктивну водену површину коришћену током извјештајне године за производњу конзумне рибе и млађи.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство