Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Пољопривредне површине

 

Пољопривредне површине су земљишне површине које се користе за пољопривредну производњу. Пољопривредну површину чине: обрадиве површине, пашњаци, рибњаци, трстици и баре.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство